Home > 열린마당 > 공지사항

공지사항


'20년도 공개SW 글로벌 전문 개발자 지원사업에 대한 많은 관심과 참여에 깊은 감사를 드리며, 아래와 같이 최종 결과를 공지합니다.

 
□ 사업개요
국내·외 공개SW 프로젝트 개발에 참여하고 주도 할 수 있는 고급 및 리더급 개발자(오픈 프런티어) 육성 지원
 
□ 진행경과 
 o 접수 기간 : 2020년 1월 9일(목) ~ 2월 3일(월)
 o 서면 평가 : 2020년 2월 5일(수)
 o 발표 평가 : 2020년 2월 7일(금)
 o 최종인터뷰: 2020년 2월 11일(화) (※전담개발자에 한함)
 

 □ 최종 선정결과

 [전담]

(이름, 전화번호 뒷자리 4자 (CTRL + F 로 찾기))


이*제    1248
김*동    2203
유*희    2222
박*욱    5434
조*영    7036
이*연    8945
유*이    9015
임*현    1328
강*구    3333
임*섭    7034


 [파트]

(이름, 전화번호 뒷자리 4자 (CTRL + F 로 찾기))


정*원    7721,    장*효    8247,    박*철    3149
이*화    2742,    김*준    3387,    강*명    0198
변*훈    1914,    김*민    0315,    최*웅    0602
박*헌    0718,    김*준    9906,    박*범    4443
이*일    5269,    이**엘   3256,    배*용    5618
홍*택    1586,    박*호    6609,    신*수    9731
진*림    1817,    나*       2813,    채*원    8181
맹*호    4948,    이*희    4314,    방*호    0075
정*섭    5388,    김*현    5097,    고*권    1238
박*우    3400,    정*영    3347,    박*형    7485
                            
                            
김*훈    0736,    오*웅    7850,    강*구    6332
송*       9716,    김*형    3006,    김*근    5411
조*훈    2603,    김*영    8097,    박*현    9861
김*태    9151,    이*영    5642,    김*규    3359
진*       5986,    송*두    6995,    최*선    6548
안*샘    5355,    홍*준    7404            
이*원    7858,    김*기    9787            
한*엽    9281,    이*원    1330            
한*영    6521,    이*열    1238            
김*현    1362,    강*       1342            


 □ 향후 일정
 o 선정 개발자 서약체결 : 2020년 2월 17일 ~ 2월 21일
   ※ 세부일정 및 제출서류는 개별 안내 예정

 

 □ 문의처
 o 공개SW개발자센터 운영사무국 담당자 조두수, 백찬휘, 이호준
  - T 02-561-0981 / E kosslab@kosslab.kr

맨 위로
맨 위로