Home > 열린마당 > 공지사항

공지사항

[기타][Open UP 설문조사 이벤트]당첨자 발표

support 게시글 작성 시각 2020-11-24 14:22:23 게시글 조회수 1486
Open UP 설문 당첨자 발표

 

Open UP 설문조사 이벤트에 참여해주신 모든 분들께 감사드립니다.

당첨되신 분들 모두 축하드립니다. 짝짝짝!  

이벤트 신청시 작성해주신 이메일로 안내 메일 발송 예정입니다.

당첨되신 분들은 꼭! 이메일을 확인해주세요~

 

□ 당첨자(가나다순)

당첨되신 분들은 이메일을 확인 후 회신해주시기 바랍니다.~

◆ 스타벅스 기프티콘(총 100명)

No. 성명 이메일
1 구*욱 no****ay@naver.com
2 김*진 ky****in.kim.cs@gmail.com
3 김*일 95***34@naver.com
4 김*부 mi****an@naver.com
5 김*선 go***79@naver.com
6 김*혁 ks****21@gmail.com
7 김*원 co*****ga@naver.com
8 김*빈 kh****10@naver.com
9 김*지 tn*******35@naver.com
10 김*혜 ki******27@gmail.com
11 김*영 go*****16@naver.com
12 김*익 yo****ck@paran.com
13 김*선 y**im@kopti.re.kr
14 김*찬 gi****ha@gmail.com
15 김*안 st***up@naver.com
16 김*연 jy**a5@naver.com
17 김*수 fl***ix@naver.com
18 김*애 bo****ge@hanmail.net
19 김*현 su*****_*om@naver.com
20 김*범 es***98@naver.com
21 김*주 ai***s9@naver.com
22 김*렬 my**ul@doosan.com
23 류*필 st**kb@hanmail.net
24 마*애 ja****15@inzent.com
25 명*호 ja****12@hanmail.net
26 문*현 mg**22@naver.com
27 박*호 ko****51@hanmail.net
28 박*오 ne****k2@gmail.com
29 박*호 co***55@naver.com
30 박*호 ma*******er@hanmail.net
31 박*재 wo****.**rk@lge.com
32 박*호 jr**ue@gmail.com
33 박*홍 ia******ng@gmail.com
34 박*혁 jh***30@naver.com
35 박*영 vi******ng@gmail.com
36 박*향 ji*******22@naver.com
37 박*희 le**on@naver.com
38 박*정 pu*****g7@gmail.com
39 방*웅 ba****ng@hanmail.net
40 선* hh*****84@naver.com
41 성*기 mk***ng@osci.kr
42 성*숙 ra***ri@nate.com
43 손*국 y**on@nexon.co.kr
44 손*택 zz***on@naver.com
45 송*훈 th*****ns@gmail.com
46 송*경 sh*****86@naver.com
47 송*욱 s8**2s@naver.com
48 신*호 do*****.**in@samsung.com
49 신*수 as*******in@gmail.com
50 심*진 sm*********on@gmail.com
No. 성명 이메일
51 안*규 am***57@naver.com
52 안*엽 ku*****ro@naver.com
53 안*우 ti***-ac@hanmail.net
54 염*석 yu****ng@naver.com
55 오*열 hl*****dy@gmail.com
56 오*별 to******15@hanmail.net
57 오*훈 g0****d3@naver.com
58 오*택 oh**84@naver.com
59 오*경 da****hk@chol.com
60 우*열 wo**ee@nexon.co.kr
61 유*선 si**on@naver.com
62 유*규 ja*******85@gmail.com
63 유*우 as****_7@naver.com
64 유*서 cl**hs@naver.com
65 이*민 dl****s2@daum.net
66 이*걸 lo****55@naver.com
67 이*윤 se********e1@gmail.com
68 이*준 wn***79@naver.com
69 이*진 ap****jl@naver.com
70 이*현 pt****02@gmail.com
71 이*명 b**el@sk.com
72 이*하 le***ha@korea.com
73 이*환 ha******e1@naver.com
74 이*영 wi**44@naver.com
75 이*석 ti**13@nate.com
76 이*희 lc***13@naver.com
77 이*윤 pc****e1@naver.com
78 이*석 ho**82@naver.com
79 임*희 mi****ra@gmail.com
80 임*린 ss******01@yahoo.co.kr
81 전*일 jd***26@naver.com
82 전*규 jj***05@chol.com
83 정*자 su************27@naver.com
84 정*승 wj*****md@naver.com
85 정*우 81**.***ng@gmail.com
86 조*진 ki******ve@naver.com
87 조*울 bl*****it@nate.com
88 조*훈 ir********ke@naver.com
89 조*은 ar****ho@hanmail.net
90 차*덕 a**00@naver.com
91 최*호 an*****ho@naver.com
92 최*은 id**lo@gmail.com
93 최*정 cn*****11@naver.com
94 최*구 ca*****76@hanafos.com
95 최*훈 ne******_00@hanmail.net
96 한*철 hd**13@hanmail.net
97 홍*훈 ho***86@naver.com
98 홍*진 yo****da@hanamil.net
99 홍*희 fa****ng@hanmail.net
100 황*혜 85_**_29@hanmail.net
공지사항 - 번호, 제목, 작성자, 조회수, 작성
번호 제목 작성자 조회수 작성
공지 [개발지원]2023년 공개SW 기술확산 지원사업 공고 포털업무담당자 133 2023-03-28
공지 [전문교육]오픈소스SW 매니지먼트 아카데미(TechDay) 모집 안내 file License 관리자 1467 2023-03-16
공지 [컨트리뷰톤]2023 제1회 오픈소스 컨트리뷰션 아카데미 지역 스프린트 @대구 멘티 모집 통합지원센터 관리자 1620 2023-02-20
공지 [커뮤니티]2023 SW 커뮤니티 지원 안내 file 통합지원센터 관리자 1664 2023-02-07
공지 [도입컨설팅]2023 공개소프트웨어 기술컨설팅 신청안내 file support 3012 2022-12-21
396 [개발지원] 2021년 개방형OS 확산 지원사업 사업공고 file OSS관리자1 2506 2021-03-10
395 [개발지원] 2021년 공개SW 기업성장 지원사업 사업 공고 file OSS관리자1 3124 2021-03-10
394 [행사]2020 공개SW 페스티벌 진행안내 OSS관리자1 1363 2020-11-30
393 [기타][Open UP 설문조사 이벤트]당첨자 발표 support 1486 2020-11-24
392 [기타][오픈소스 활용기 자랑하기 이벤트] 당첨자 발표 support 1212 2020-11-24
391 [국제협력]한중일 공개SW 협력 프로젝트(Task) 참가 모집 file OSS관리자3 1621 2020-11-09
390 [창업기업]2020 RTHON "R을 활용한 공공 데이터 패키지 만들기 해커톤" file OSS관리자3 1887 2020-11-05
389 [기타] [이벤트 2] "Open UP에 바란다" 여러분의 생각을 들려주세요 1 support 1603 2020-10-27
388 [기타] [이벤트 1] 우리회사의 오픈소스 활용 자랑하면 치킨 10박스가 온닭! support 1693 2020-10-27
387 [창업기업](모집연장 ~11/7까지) 2020 오픈소스기반 창업모델 발굴 해커톤 참가자 모집 file OSS관리자3 1727 2020-10-15
맨 위로
맨 위로